Dropaudio garso įrašų studija įrengta pagal parengtus architektūrinės akustikos, akustinio interjero, triukšmo kontrolės projektus ir atlikus rangos darbų priežiūrą.

LNMMB muzikavimo erdvė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikavimo erdvė 2008 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo pagrindinio pastato rekonstrukciją, kuri buvo užbaigta 2016 m. Rekonstrukcija vykdyta Valstybės investicijų programos lėšomis ir iš dalies finansuota Europos Sąjungos sanglaudos fondo, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Bendra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato…

Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos inovacijų studijų centras. LMTA studijų centras atidarytas 2014 metais. Centre įrengtos 3 akustiškai jautrios patalpos: auditorija, sferinė garso įrašų studija, studijos montažo ir valdymo patalpa. Rengti architektūrinės akustikos, akustinio interjero, garso izoliacijos ir triukšmo kontrolės projektai, atlikta rangos darbų priežiūra.