PROJEKTAVIMAS

Projektuojant architektūrinę akustiką ypatingai svarbus savalaikis akustiko įsitraukimas į planavimo procesą, ypač akustinėse patalpose. Akustika nėra tik garsą sugeriančios medžiagos ir jų išdėstymas. Akustinės patalpos savybės labai priklauso nuo konstrukcijų, išplanavimo – geometrijos, patalpos paskirties.

Rengiant architektūrinės akustikos projektus, mums ypatingai svarbus estetinis vaizdas, todėl dirbame kartu su architektais, maksimaliai prisitaikydami prie interjero koncepcijos. Mes rengiame architektūrinės akustikos interjero projektus, atliekame esamų sprendinių keitinius pagal užduotus kriterijus (ekonominis, ergonomikos, funkcionalumo, lygiaverčio akustinio efekto ir pan.).

Rengiant projektus pateikiame pilną projektinę dokumentaciją – brėžiniai, aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, skaičiavimų duomenys ir rezultatai, rekomendacijos kitoms projektų dalims, interjero sprendiniai, sąmata.

 

Rengiame projektus visų tipų patalpoms ir pastatams:

 • Mokymo paskirties patalpos
 • Garso įrašų studijos
 • Repeticijų patalpos
 • Koncertų salės
 • Universalios renginių erdvės
 • Sporto salės
 • Teatrai, operos
 • Atvirojo plano ofisai
 • Administracinės paskirties patalpos
 • Pramoninės, techninės erdvės
 • Kino teatrai
 • Muzikos perklausų kambariai
 • Konferencijų, pasitarimų patalpos
 • TV ir radijo studijos
 • Padidinto konfidencialumo patalpos

 

Naudojama programinė įranga:

 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – Odeon AS „Odeon Industrial 14.0“;
 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – AFMG „EASE 4.4“.

Ruošiame garso izoliacijos – statybinės akustikos sprendinius.

Parenkame konstrukcijas, skaičiuojame garso izoliacijos parametrus, nurodome papildomus reikalavimus ir galimas klaidas.

Atliekame izoliacinių savybių palyginamuosius skaičiavimus, konsultuojame dėl galimų medžiagų keitimų ir galimų pasekmių, rengiame užduotis garso izoliacijos reikalavimams.

Atliekame skaičiavimus ir simuliacijas vertinant galimą triukšmo sklaidą per konstrukcijas ir tikėtiną triukšmo lygį gretutinėse patalpose. Parenkame sprendinius ir reikalavimus pagal STR 2.01.07:2003, BREEAM, LEED ir gerosios praktikos rekomendacijas. Užsakovui paaiškiname galimas pasekmes ir rezultatą realizuojant parinktus sprendinius.

 

Naudojama programinė įranga:

 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – Odeon AS „Odeon Industrial 14.0“;
 • Konstrukcijų garso izoliacinių savybių skaičiavimų programinė įranga „INSUL 9.0“

Projektuojame pasyvios ir aktyvios triukšmo kontrolės sprendinius. Rengiame triukšmo kontrolės strategiją ir projektus.

Pagal triukšmo kontrolės strategiją ruošiame patalpų iš-zonavimą, nurodome reikalavimus ir rekomendacijas kitoms projekto dalims.

Atliekame parinktų sprendinių analizę ir teikiame pasiūlymus, konsultuojame. Sudarome matavimų ir testavimo planą, įvertiname rezultatus.

 

Naudojama programinė įranga:

 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – AFMG „EASE 4.4“.
 • Konstrukcijų garso izoliacinių savybių skaičiavimų programinė įranga „INSUL 9.0“
 • Triukšmo sklaidos aplinkoje simuliavimai – DataKustik „CadnaA 4.6“

Rengiame darniųjų standartų (BREEAM, LEED, LŽPT) vidaus akustikos ir triukšmo taršos į aplinką vertinimo ataskaitas. Atliekame pirminį vertinimą, konsultuojame ir padedame projektų dalyviams, siekiant numatytų akustinių dalių kreditų. Vadovaudamiesi simuliaciniais skaičiavimais rengiame poveikio aplinkai vertinimus, parenkame priemones triukšmo sklaidos kontrolei.

 

Naudojama programinė įranga:

 • Triukšmo sklaidos patalpose ir akustinės aplinkos simuliavimai – Odeon AS „Odeon Industrial 14.0“;
 • Triukšmo sklaidos aplinkoje simuliavimai – DataKustik „CadnaA 4.6“
ARCHITEKTŪRINĖ AKUSTIKA

Projektuojant architektūrinę akustiką ypatingai svarbus savalaikis akustiko įsitraukimas į planavimo procesą, ypač akustinėse patalpose. Akustika nėra tik garsą sugeriančios medžiagos ir jų išdėstymas. Akustinės patalpos savybės labai priklauso nuo konstrukcijų, išplanavimo – geometrijos, patalpos paskirties.

Rengiant architektūrinės akustikos projektus, mums ypatingai svarbus estetinis vaizdas, todėl dirbame kartu su architektais, maksimaliai prisitaikydami prie interjero koncepcijos. Mes rengiame architektūrinės akustikos interjero projektus, atliekame esamų sprendinių keitinius pagal užduotus kriterijus (ekonominis, ergonomikos, funkcionalumo, lygiaverčio akustinio efekto ir pan.).

Rengiant projektus pateikiame pilną projektinę dokumentaciją – brėžiniai, aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, skaičiavimų duomenys ir rezultatai, rekomendacijos kitoms projektų dalims, interjero sprendiniai, sąmata.

 

Rengiame projektus visų tipų patalpoms ir pastatams:

 • Mokymo paskirties patalpos
 • Garso įrašų studijos
 • Repeticijų patalpos
 • Koncertų salės
 • Universalios renginių erdvės
 • Sporto salės
 • Teatrai, operos
 • Atvirojo plano ofisai
 • Administracinės paskirties patalpos
 • Pramoninės, techninės erdvės
 • Kino teatrai
 • Muzikos perklausų kambariai
 • Konferencijų, pasitarimų patalpos
 • TV ir radijo studijos
 • Padidinto konfidencialumo patalpos

 

Naudojama programinė įranga:

 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – Odeon AS „Odeon Industrial 14.0“;
 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – AFMG „EASE 4.4“.
GARSO IZOLIACIJA

Ruošiame garso izoliacijos – statybinės akustikos sprendinius.

Parenkame konstrukcijas, skaičiuojame garso izoliacijos parametrus, nurodome papildomus reikalavimus ir galimas klaidas.

Atliekame izoliacinių savybių palyginamuosius skaičiavimus, konsultuojame dėl galimų medžiagų keitimų ir galimų pasekmių, rengiame užduotis garso izoliacijos reikalavimams.

Atliekame skaičiavimus ir simuliacijas vertinant galimą triukšmo sklaidą per konstrukcijas ir tikėtiną triukšmo lygį gretutinėse patalpose. Parenkame sprendinius ir reikalavimus pagal STR 2.01.07:2003, BREEAM, LEED ir gerosios praktikos rekomendacijas. Užsakovui paaiškiname galimas pasekmes ir rezultatą realizuojant parinktus sprendinius.

 

Naudojama programinė įranga:

 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – Odeon AS „Odeon Industrial 14.0“;
 • Konstrukcijų garso izoliacinių savybių skaičiavimų programinė įranga „INSUL 9.0“
TRIUKŠMO KONTROLĖ

Projektuojame pasyvios ir aktyvios triukšmo kontrolės sprendinius. Rengiame triukšmo kontrolės strategiją ir projektus.

Pagal triukšmo kontrolės strategiją ruošiame patalpų iš-zonavimą, nurodome reikalavimus ir rekomendacijas kitoms projekto dalims.

Atliekame parinktų sprendinių analizę ir teikiame pasiūlymus, konsultuojame. Sudarome matavimų ir testavimo planą, įvertiname rezultatus.

 

Naudojama programinė įranga:

 • Akustinės aplinkos simuliaciniai skaičiavimai – AFMG „EASE 4.4“.
 • Konstrukcijų garso izoliacinių savybių skaičiavimų programinė įranga „INSUL 9.0“
 • Triukšmo sklaidos aplinkoje simuliavimai – DataKustik „CadnaA 4.6“
BREEAM/LEED/LZPT

Rengiame darniųjų standartų (BREEAM, LEED, LŽPT) vidaus akustikos ir triukšmo taršos į aplinką vertinimo ataskaitas. Atliekame pirminį vertinimą, konsultuojame ir padedame projektų dalyviams, siekiant numatytų akustinių dalių kreditų. Vadovaudamiesi simuliaciniais skaičiavimais rengiame poveikio aplinkai vertinimus, parenkame priemones triukšmo sklaidos kontrolei.

 

Naudojama programinė įranga:

 • Triukšmo sklaidos patalpose ir akustinės aplinkos simuliavimai – Odeon AS „Odeon Industrial 14.0“;
 • Triukšmo sklaidos aplinkoje simuliavimai – DataKustik „CadnaA 4.6“