SIMULIACINIAI SKAIČIAVIMAI

Atliekame architektūrinės akustikos simuliacinius skaičiavimus naudojantis vokiečių kompanijos AFMG sukurtu „EASE 4.4“ ir danų kompanijos Odeon AS produktu „Odeon Industrial 14.0“. Skaičiavimai palaikomi ISO 3382, ISO 14257; IEC 60268-16. Simuliaciniai skaičiavimai atliekami erdviniame modelyje, kuris pilnai atspindi analizuojamos patalpos formą, medžiagiškumą, akustinę aplinką. Skaičiavimais nustatomas medžiagų poreikis ir jų akustinės charakteristikos, įvertinama geometrijos įtaka lokaliai akustikai, apskaičiuojami pagrindiniai architektūrinės akustikos parametrai ir įverčiai – RT60 (RT20, RT30), G, C50; D50, Ts C80; EDT ir kt. Palyginamieji skaičiavimai dažnai atliekami siekiant įrodyti medžiagų pakeitimo įtaką galutiniam rezultatui ar techninės užduoties atitikimą. Atliekant detalius skaičiavimus galima iki minimumo sumažinti akustinių medžiagų poreikį arba išgauti maksimaliai gerą rezultatą su esamomis. Pilnuose modeliuose yra galimybė susimuliuoti muzikos ar kalbos skambesį dar tik projektuojamoje patalpoje ir tokiu būdu įsitikinti rezultato tinkamumu užsakovui ankstyvojoje projekto stadijoje. Atviro tipo ofisuose galima grafiškai atvaizduoti triukšmo sklaidą bendrojoje erdvėje ir parodyti akustinių sprendinių naudą. Skaičiavimuose apjungiant „INUSL“ ir „Odeon“ programinius paketus atliekamos triukšmo sklaidos simuliacijas tarp patalpų.

EASE4
Odeon

Atliekame triukšmo sklaidos kompiuterinius simuliacinius skaičiavimus su vokiečių kompanijos „DataKustik“ programiniu paketu CadnaA, kuris skirtas atlikti triukšmo sklaidos aplinkoje skaičiavimus, vertinimus, prognozavimą ir vizualinį rezultatų pateikimą.

Skaičiavimais nustatoma faktinė išorės akustinės aplinkos situacija ir įvertinamas galimas pokytis, atsiradęs dėl padidėjusių transporto srautų, atsiradusių naujų pastatų ar kitaip pasikeitus aplinkai. Skaičiavimai atliekami sukuriant erdvinį aplinkos modelį, kuriame vertinami kelių, geležinkelių, oro transporto ir pramonės triukšmo šaltiniai; pastatai, reljefas, dalinai augmenija, triukšmo barjerai, tiltai ir kita. Rezultatai atvaizduojami grafiškai tiek horizontalioje plokštumoje, tiek ir vertikaliame pjūvyje. Skaičiavimai atliekami remiantis CNOSSOS-EU (2014), ISO 9613 ir kt., pilną sąrašą žr. programinės įrangos skiltyje.

CadnaA

Atliekame elektro akustikos sistemų garso dengimo simuliacinius skaičiavimus naudojantis vokiečių kompanijos AFMG sukurtu „EASE 4.4“ ir danų kompanijos Odeon AS produktu „Odeon Industrial 14.0“. Skaičiavimai atliekami atkuriant analizuojamus objektus trimatėje erdvėje, nurodant planuojamos / esamos architektūrinės akustikos aplinką. Rezultatai pateikiami grafikais ir lentelėmis, bei grafiškai ant patalpos / pastato paviršių, atskirų taškų ar zonų. Nustatomi pagrindiniai vertinimo parametrai (STI, RASTI, Direct SPL, Total SPL), tolygumas, garso persidengimo zonos ir kita.

Atliekame simuliacinius kompiuterinius skaičiavimus pagal ISO-717; ISO 140-18; ASTM E492; ESTM E413, dalinai ISO-12354 standartus. Skaičiavimai atliekami su Naujosios Zelandijos kompanijos Marshall Day Acoustics plėtojamu programiniu paketu „INSUL“. Skaičiavimais nustatomos galimos konstrukcijų ore sklindančio garso izoliacijos vertės, smūgio garso izoliavimo vertės, lietaus sukeliamas stogo konstrukcijos triukšmas, stiklo paketo ore sklindančio garso izoliacijos vertės, fasado konstrukcijos izoliacija ir galimas triukšmo lygis vidaus patalpose, iš dalies apskaičiuojama apylankinio garso įtaka. Pateikiamos skaičiavimų ataskaitos arba skaičiavimų duomenų lapas. Skaičiavimai naudingi nustatant reikiamą fasado izoliaciją, vertinant atskirų komponentų įtaką konstrukcijoms, argumentuojant statybų dalyviams parinktų konstrukcijų ar pakitimų atitikimą užduočiai.

INSUL
ARCHITEKTŪRINĖS AKUSTIKOS

Atliekame architektūrinės akustikos simuliacinius skaičiavimus naudojantis vokiečių kompanijos AFMG sukurtu „EASE 4.4“ ir danų kompanijos Odeon AS produktu „Odeon Industrial 14.0“. Skaičiavimai palaikomi ISO 3382, ISO 14257; IEC 60268-16. Simuliaciniai skaičiavimai atliekami erdviniame modelyje, kuris pilnai atspindi analizuojamos patalpos formą, medžiagiškumą, akustinę aplinką. Skaičiavimais nustatomas medžiagų poreikis ir jų akustinės charakteristikos, įvertinama geometrijos įtaka lokaliai akustikai, apskaičiuojami pagrindiniai architektūrinės akustikos parametrai ir įverčiai – RT60 (RT20, RT30), G, C50; D50, Ts C80; EDT ir kt. Palyginamieji skaičiavimai dažnai atliekami siekiant įrodyti medžiagų pakeitimo įtaką galutiniam rezultatui ar techninės užduoties atitikimą. Atliekant detalius skaičiavimus galima iki minimumo sumažinti akustinių medžiagų poreikį arba išgauti maksimaliai gerą rezultatą su esamomis. Pilnuose modeliuose yra galimybė susimuliuoti muzikos ar kalbos skambesį dar tik projektuojamoje patalpoje ir tokiu būdu įsitikinti rezultato tinkamumu užsakovui ankstyvojoje projekto stadijoje. Atviro tipo ofisuose galima grafiškai atvaizduoti triukšmo sklaidą bendrojoje erdvėje ir parodyti akustinių sprendinių naudą. Skaičiavimuose apjungiant „INUSL“ ir „Odeon“ programinius paketus atliekamos triukšmo sklaidos simuliacijas tarp patalpų.

EASE4
Odeon
TRIUKŠMO SKLAIDOS

Atliekame triukšmo sklaidos kompiuterinius simuliacinius skaičiavimus su vokiečių kompanijos „DataKustik“ programiniu paketu CadnaA, kuris skirtas atlikti triukšmo sklaidos aplinkoje skaičiavimus, vertinimus, prognozavimą ir vizualinį rezultatų pateikimą.

Skaičiavimais nustatoma faktinė išorės akustinės aplinkos situacija ir įvertinamas galimas pokytis, atsiradęs dėl padidėjusių transporto srautų, atsiradusių naujų pastatų ar kitaip pasikeitus aplinkai. Skaičiavimai atliekami sukuriant erdvinį aplinkos modelį, kuriame vertinami kelių, geležinkelių, oro transporto ir pramonės triukšmo šaltiniai; pastatai, reljefas, dalinai augmenija, triukšmo barjerai, tiltai ir kita. Rezultatai atvaizduojami grafiškai tiek horizontalioje plokštumoje, tiek ir vertikaliame pjūvyje. Skaičiavimai atliekami remiantis CNOSSOS-EU (2014), ISO 9613 ir kt., pilną sąrašą žr. programinės įrangos skiltyje.

CadnaA
ELEKTRO AKUSTIKOS

Atliekame elektro akustikos sistemų garso dengimo simuliacinius skaičiavimus naudojantis vokiečių kompanijos AFMG sukurtu „EASE 4.4“ ir danų kompanijos Odeon AS produktu „Odeon Industrial 14.0“. Skaičiavimai atliekami atkuriant analizuojamus objektus trimatėje erdvėje, nurodant planuojamos / esamos architektūrinės akustikos aplinką. Rezultatai pateikiami grafikais ir lentelėmis, bei grafiškai ant patalpos / pastato paviršių, atskirų taškų ar zonų. Nustatomi pagrindiniai vertinimo parametrai (STI, RASTI, Direct SPL, Total SPL), tolygumas, garso persidengimo zonos ir kita.

GARSO IZOLIACIJOS

Atliekame simuliacinius kompiuterinius skaičiavimus pagal ISO-717; ISO 140-18; ASTM E492; ESTM E413, dalinai ISO-12354 standartus. Skaičiavimai atliekami su Naujosios Zelandijos kompanijos Marshall Day Acoustics plėtojamu programiniu paketu „INSUL“. Skaičiavimais nustatomos galimos konstrukcijų ore sklindančio garso izoliacijos vertės, smūgio garso izoliavimo vertės, lietaus sukeliamas stogo konstrukcijos triukšmas, stiklo paketo ore sklindančio garso izoliacijos vertės, fasado konstrukcijos izoliacija ir galimas triukšmo lygis vidaus patalpose, iš dalies apskaičiuojama apylankinio garso įtaka. Pateikiamos skaičiavimų ataskaitos arba skaičiavimų duomenų lapas. Skaičiavimai naudingi nustatant reikiamą fasado izoliaciją, vertinant atskirų komponentų įtaką konstrukcijoms, argumentuojant statybų dalyviams parinktų konstrukcijų ar pakitimų atitikimą užduočiai.

INSUL