MATAVIMAI

 • Aplinkos akustinis triukšmas

 Standartai:

LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Ekvivalentinis garso slėgio lygis LAeqT; Maksimalus garso slėgio lygis LAFmax.

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Ore sklindančio garso izoliavimas

 Standartai:

LST EN ISO 16283-1:2014 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“;

LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Standartizuotas garso lygių skirtumas DnT,w; Garso lygių skirtumas D, Tariamasis garso sumažėjimo koeficientas R’W.

 

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“;

LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Normuotos smūgio garso slėgio lygis L’n,w.

 

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai fasado ir jo dalių oro garso izoliavimo matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadu izoliavimas nuo garso“;

LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Standartizuotas garso lygiu skirtumas D2m,nT,w;  R’tr,s,W  tariamasis garso sumažėjimo koeficientas nuo transporto triukšmo.

 

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“;

LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Normuotos smūgio garso slėgio lygis L’n,w.

 • Patalpų aidėjimo trukmės matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“;
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Aidėjimo trukmė (reverberacija) T20 /T30 / T60

 • Patalpų akustinių parametrų matavimas ir skaičiavimas

 Standartai:

LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“;
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.

LST EN ISO 3382-1 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 1 dalis. Pramoginių renginių salės.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

E(t) , T20 /T30 / T60 ; EDT, C80; C50; D80; D50; ASW (JLF / JLFC); LEV (LJ);  G; TS ; IACC; STEarly / STLate

TRIUKŠMO LYGIO
 • Aplinkos akustinis triukšmas

 Standartai:

LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Ekvivalentinis garso slėgio lygis LAeqT; Maksimalus garso slėgio lygis LAFmax.

GARSO IZOLIACIJOS
 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Ore sklindančio garso izoliavimas

 Standartai:

LST EN ISO 16283-1:2014 „Akustika. Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“;

LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Standartizuotas garso lygių skirtumas DnT,w; Garso lygių skirtumas D, Tariamasis garso sumažėjimo koeficientas R’W.

 

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“;

LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Normuotos smūgio garso slėgio lygis L’n,w.

 

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai fasado ir jo dalių oro garso izoliavimo matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 3 dalis. Fasadu izoliavimas nuo garso“;

LST EN ISO 717-1:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Standartizuotas garso lygiu skirtumas D2m,nT,w;  R’tr,s,W  tariamasis garso sumažėjimo koeficientas nuo transporto triukšmo.

 

 • Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 16283-2:2015 „Akustika. Pastatu atitvaru ir statybiniu elementu garso izoliacijos matavimas vietoje. 2 dalis. Smūgio garso izoliacija“;

LST EN ISO 717-2:2013 „Akustika. Statinio atitvaru ir jo daliu garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas“.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Normuotos smūgio garso slėgio lygis L’n,w.

AIDĖJIMO TRUKMĖS
 • Patalpų aidėjimo trukmės matavimai

 Standartai:

LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“;
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

Aidėjimo trukmė (reverberacija) T20 /T30 / T60

AKUSTINIŲ SAVYBIŲ
 • Patalpų akustinių parametrų matavimas ir skaičiavimas

 Standartai:

LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė“;
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.

LST EN ISO 3382-1 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 1 dalis. Pramoginių renginių salės.

Matuojami / skaičiuojami parametrai:

E(t) , T20 /T30 / T60 ; EDT, C80; C50; D80; D50; ASW (JLF / JLFC); LEV (LJ);  G; TS ; IACC; STEarly / STLate