Lietuvos Nacionalinio Dramos teatro rekonstrukcija

Paskutinė Lietuvos Nacionalinio dramos teatro rekonstrukcija buvo atlikta 1981 m., kai teatrą rekonstravo architektai Vytautas ir Algimantas Nasvyčiai. Per 40 metų būta nemažai pakeitimų – atlikti pastato remonto darbai, pakeistos inžinerinės sistemos, įsigyta naujesnės scenos įrangos, bet esminio teatro tvarkymo nebuvo.